Historia Orkiestry

 

Historia Imielińskiej Orkiestry Dętej

 

Dokładna data powstania Imielińskiej Orkiestry Dętej nie jest znana. Wiadomo, że początkowo tutejsi „muzykanci” grali w orkiestrze parafii chełmskiej do której Imielin należał przez ponad 100 lat. Dopiero po wybudowaniu kościoła (1912) i erygowaniu parafii w Imielinie (1925) miejscowi muzycy zaczęli koncentrować się wokół własnej świątyni, upiększając lokalne uroczystości religijne. Pierwsza pisemna wzmianka o orkiestrze pochodzi z 1925 roku. W „Gościu Niedzielnym” z 19 lipca napisano m.in., iż z okazji odpustu „podczas obiadu wykonał p. Sojka ze swą wyborną orkiestrą koncert przed plebanią”.

Prawdopodobnie pierwszym kapelmistrzem był właśnie wspomniany Klemens Sojka. W orkiestrze grali także jego bracia oraz całe rodzinne klany muzyków Drobców, Ryszków, Raków, Stadlerów, Koźlików, Stolorzy, Królów. Zespół nie ograniczał się tylko do gry w święta kościelne, ale występował również podczas uroczystości świeckich i towarzyskich, takich jak dożynki, imprezy Sokoła, zabawy, festyny. Orkiestra liczyła w tym czasie około 20 członków.
W okresie okupacji działalność zespołu ograniczyła się jedynie do występów w imielińskim kościele.  Po wojnie orkiestra wznowiła działalność, a kapelmistrzem został syn zmarłego w 1946r Klemensa- Józef Sojka, później zastąpiony przez Franciszka Wioskę. W latach 60-tych ponownie kierownictwo zespołu objął Józef Sojka. Przez kilkanaście następnych lat działalność orkiestry ograniczała się praktycznie do świątecznego grania w kościele oraz do sporadycznych występów podczas różnego rodzaju imprez towarzyskich i rozrywkowych.

Radykalna zmiana nastąpiła q 1990r., kiedy zespół został objęty patronatem Związku Górnośląskiego i rozpoczęły się regularne próby w sali Świetlicy Środowiskowej. Kapelmistrz Józef Sojka wznowił nauczanie gry na instrumentach dętych, a trębacz Paweł Król został wydelegowany na kurs dyrygentów. Po śmierci J. Sojki kierownictwo objął Julian Gołubkiewicz z Jelenia a później (1996) wspomniany Paweł Król z Hołdunowa. Podniósł on znacznie poziom orkiestry, jednak zmarł przedwcześnie w roku 2008. Kapelmistrzem i kierownikiem artystycznym orkiestry został wtedy jego syn Andrzej Król, zawodowy muzyk.

W 1995 roku po odzyskaniu samorządności przez Imielin, orkiestra objęta została patronatem miasta. Od 2000 roku ma swoją siedzibę w Domu Kultury Sokolnia. Obecnie zespół liczy około 40 członków i regularnie występuje podczas wszystkich uroczystości miejskich dając średnio 8 koncertów w ciągu roku. Uczestniczy także w ważniejszych uroczystościach religijnych, nie tylko w Imielinie (dwukrotnie koncertował w parafii w Mysłowicach-Bończyku) oraz powiatowych i wojewódzkich (Powiatowy Przegląd Orkiestr i Śląskie Gody). Dzięki profesjonalnemu kierownictwu poziom zespołu stale rośnie, a w programach koncertów, obok zwyczajnych poleczek, walczyków czy marszy, pojawiają się ambitniejsze, trudniejsze utwory, światowe przeboje, aranżacje muzyki klasycznej i filmowej.

Pod koniec 2011 roku została wydana płyta orkiestry, która jest pierwszym profesjonalnym zapisem gry Imielińskiej Orkiestry Dętej. Została zrealizowana i wydana staraniem Urzędu Miasta Imielin. Nagrań dokonano w sali widowiskowej Domu Kultury Sokolnia w okresie od maja do listopada 2011r. Na płycie zamieszczono wybór ostatnich dokonań zespołu, który jest tylko niewielkim wycinkiem bogatego repertuaru orkiestry.

Comments are closed.